Skip to content

Keukenontvetter DIPP Ecologisch 1 liter

Productnummer: 1398884

Op voorraad: 21

DIPP

Omschrijving

* Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. * Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Met DIPP N°29 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen. * Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid. * Gevarenaanduiding; * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P280 Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.*

Specificaties

Voorraad: 21
Lengte: 177 cm
Breedte: 176 cm
Hoogte: 294 cm
Gewicht: 4680 gr
Volume: 9158
Code OEM: 2912
Code EAN: 5420035291221
Merk: DIPP

Gerelateerde producten

Alternatieve producten