Skip to content

Toiletblok Glorix ocean fresh met houder

Productnummer: 891644

Op voorraad: 587

Glorix

Omschrijving

* Glorix toiletblok zorgt voor een complete hygiëne bij elke spoeling. * Het verwijdert de voedingsbodem voor bacteriën. * Het voorkomt ook het opbouwen van onhygiënische kalk- en urineaanslag en zorgt voor een extra frisheid door de geparfumeerde gelstrip. * Gevarenaanduiding; * "H315 - Veroorzaakt huidirritatie". * "H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel". * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * Veiligheidsinformatie. * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P310 "Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken". * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * P305+P351+P338 "Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden." * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".*

Specificaties

Voorraad: 587
Lengte: 405 cm
Breedte: 156 cm
Hoogte: 111 cm
Gewicht: 847 gr
Volume: 7012
Code OEM: 7513513
Code EAN: 7615400049417
Merk: Glorix

Gerelateerde producten

Alternatieve producten