Skip to content

Ontkalker De'Longhi voor koffiemachines 500ml

Productnummer: 1396628

Op voorraad: 31

De'Longhi

Omschrijving

* Ontkalker van De'Longhi - EcoDecalk. * Voor het behoud van het perfecte kopje koffie en de kwaliteit van je koffiemachine. * Het houdt je apparaat in optimale conditie en de smaak van de koffie blijft optimaal behouden. * Naast dat de koffiemachine ontkalker EcoDecalk 100% ecologisch is, is het ook enorm krachtig tegen kalkaanslag in je koffiemachine. * Je ontkalkt eenvoudig en veilig de koffiemachine met de ontkalker EcoDecalk. * Één fles EcoDecalk is goed voor 5 ontkalkingsbeurten van uw machine. * Gevarenaanduiding; * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel." * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * Veiligheidsvoorschrift; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen." * P280 "Beschermende kledij dragen." * P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: "Met veel water en zeep wassen." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

Specificaties

Voorraad: 31
Lengte: 332 cm
Breedte: 250 cm
Hoogte: 218 cm
Gewicht: 7869 gr
Volume: 18094
Code OEM: 5513296041
Code EAN: 18004399329499
Merk: De'Longhi

Gerelateerde producten